Adiabatisch proces

Druk-volume-grafiek van een adiabatisch proces van een gas. Van punt A naar punt B neemt de druk van het gas af en het volume toe, terwijl de temperatuur daalt van tot . Er wordt geen warmte met de omgeving uitgewisseld. De arbeid ΔU die het gas verricht is het oppervlak onder de kromme. De lijn die A en B verbindt is een adiabaat. De stippellijnen zijn isothermen.

Een proces is adiabatisch als er geen warmte met de omgeving wordt uitgewisseld. De lijn in een grafiek die een systeem doorloopt tijdens zo'n proces wordt adiabaat genoemd.