Archeologie
English: Archaeology

 • portal.svg portaal archeologie
  opgraving van anemospilia op kreta
  oudheden in het louvre
  eerste vuistbijl beschreven door john frere (1800)
  noord-amerikaanse artefacten

  archeologie (samenst. grieks: ἀρχαῖος – λόγος : 'leer der oudheid') of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden. dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (vakterm: artefacten), worden bij opgravingen gevonden. het wetenschappelijk onderzoek behelst die overblijfselen en de context waarin zij worden aangetroffen.

  daarnaast is er ook forensische archeologie[1] en contemporaine archeologie.

  de archeologische wetenschap heeft een sterk interdisciplinair karakter: diverse aspecten van haar theorie en methoden zijn ontleend aan principes van de culturele en fysische antropologie, de aardwetenschappen, biologie, kunstgeschiedenis en linguïstiek. voor het op wetenschappelijke wijze dateren van archeologische vondsten, de archeometrie, worden natuurkundige en chemische methoden toegepast. de interdisciplinaire ontwikkeling leidde tot moderne subdisciplines als de geoarcheologie, de archeozoölogie, archeobotanie en de landschapsarcheologie. de archeologie wordt vaak cultuurgericht ingedeeld; zo bestudeert de klassiek archeologische richting of mediterrane archeologie de klassieke oudheid en richt de egyptologie zich op de egyptische cultuur. in de hedendaagse egyptologie ligt overigens het zwaartepunt op taalkundige aspecten en is de egyptische archeologie ook weer een aparte discipline.

 • geschiedenis van de archeologie
 • archeologische methoden
 • misvattingen over archeologie
 • nederlandse wettelijke regels
 • vlaamse decretale regels
 • zie ook

Portal.svg Portaal Archeologie
Opgraving van Anemospilia op Kreta
Oudheden in het Louvre
Eerste vuistbijl beschreven door John Frere (1800)
Noord-Amerikaanse artefacten

Archeologie (samenst. Grieks: ἀρχαῖος – λόγος : 'leer der oudheid') of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (vakterm: artefacten), worden bij opgravingen gevonden. Het wetenschappelijk onderzoek behelst die overblijfselen en de context waarin zij worden aangetroffen.

Daarnaast is er ook forensische archeologie[1] en contemporaine archeologie.

De archeologische wetenschap heeft een sterk interdisciplinair karakter: diverse aspecten van haar theorie en methoden zijn ontleend aan principes van de culturele en fysische antropologie, de aardwetenschappen, biologie, kunstgeschiedenis en linguïstiek. Voor het op wetenschappelijke wijze dateren van archeologische vondsten, de archeometrie, worden natuurkundige en chemische methoden toegepast. De interdisciplinaire ontwikkeling leidde tot moderne subdisciplines als de geoarcheologie, de archeozoölogie, archeobotanie en de landschapsarcheologie. De archeologie wordt vaak cultuurgericht ingedeeld; zo bestudeert de klassiek archeologische richting of Mediterrane archeologie de klassieke oudheid en richt de egyptologie zich op de Egyptische cultuur. In de hedendaagse egyptologie ligt overigens het zwaartepunt op taalkundige aspecten en is de Egyptische archeologie ook weer een aparte discipline.