Argentiet
English: Argentite

Eigenschappen

Het kristalstelsel is kubisch met een ribbe van 487 pm. Het is de hoge temperatuurvorm van acanthiet; argentiet gaat beneden 173 graden Celsius over in acanthiet.