Astronomisch coördinatenstelsel

Een astronomisch coördinatenstelsel is een stelsel van twee coördinaten op een boloppervlak dat wordt gebruikt in de astronomie om de positie van een hemellichaam aan de hemelbol weer te kunnen geven. Tenzij hieronder anders aangegeven gaat het om de richting vanuit het middelpunt van de Aarde, dus geocentrisch. Afhankelijk van de afstanden waarop de beschouwde hemellichamen zich bevinden, en de gewenste nauwkeurigheid, kan het verschil met de richting vanuit een punt op het oppervlak van de Aarde overigens verwaarloosbaar zijn. Tenzij anders aangegeven wordt ook daarvan hieronder uitgegaan, en wordt verder de Aarde bolvormig geacht.

Er kunnen hiervoor meerdere coördinatenstelsels worden gebruikt:

  • het horizontale coördinatenstelsel op basis van het locale horizontale vlak van de waarnemer
  • het equatoriale coördinatenstelsel op basis van het vlak van de evenaar
  • het ecliptische coördinatenstelsel op basis van het eclipticavlak
  • het galactische coördinatenstelsel op basis van het vlak van het Melkwegstelsel