Basisvoedsel
English: Staple food

Basisvoedsel is de aanduiding voor voedingsmiddelen die de basis vormen van een traditioneel voedingspatroon.