Beeldende kunst
English: Visual arts

Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij de afbeelding (het visuele) voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, in platte of in ruimtelijke vorm, met een visueel waarneembaar resultaat. In Engelssprekende landen spreekt men van visual arts. Beeldende kunst wordt, met een gallicisme, ook wel 'plastische kunst' genoemd (Frans: arts plastiques). 'Plastisch' betekent tastbaar, materieel, in tegenstelling tot kunstvormen als dans en muziek, die zich in de tijd afspelen. Beide soorten kunst geven de toeschouwer een esthetische beleving, in de vorm van een uitzonderlijke, zintuiglijke ervaring.