Bibliotheek (algemeen)
English: Library

Restanten van de in de hellenistische tijd opgerichte Bibliotheek van Celsus in Efese, Turkije

Een bibliotheek (Grieks: βιβλιοθηκη bibliothèkè, "boekenbewaarplaats") of boekerij is een verzameling boeken en andere documenten, of de plaats waar een dergelijke verzameling beheerd wordt. In de spreektaal wordt vaak "bieb" (Nederland) of "bib" (België) gezegd.