Bijbel (christendom)
English: Bible

Deel van een serie artikelen over het
christendom
Christendom
Pijlers
Christelijke feesten

Portaal  Portaalicoon  Christendom

De Gutenbergbijbel, de eerste gedrukte Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Daarmee is het een van de invloedrijkste boeken ter wereld.

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De samenstelling van het Oude Testament is binnen het protestantisme gelijk aan de Tenach; binnen de Rooms-Katholieke Kerk wordt de samenstelling van de Vulgaat aangehouden. Het Oude Testament is hoofdzakelijk in het Hebreeuws geschreven, terwijl het Nieuwe Testament in Koinè-Grieks is geschreven.

De Bijbel is een verzameling van 66 canonieke Bijbelboeken (zie onderaan), samen ongeveer 800.000 woorden. De boeken van het Oude Testament zijn het resultaat van een redactieproces dat vele eeuwen heeft geduurd. De boeken kregen vorm in de periode van de 8e eeuw v.Chr. tot de 2e eeuw v.Chr. Hierdoor vertonen deze boeken invloeden van andere culturen die in een bepaalde periode dominant waren. Dit geldt vooral voor die van het Babylonische en Perzische rijk. Het Nieuwe Testament is in een veel kortere tijd ontstaan. De oudste delen ervan zijn de brieven van Paulus, die rond 50 n.Chr. werden geschreven. De jongste delen kregen hun definitieve vorm rond het einde van de 1e eeuw en zijn dus ongeveer 50 jaar jonger.

In sommige versies van de Bijbel zijn meer dan 66 werken opgenomen. Deze aanvullende werken worden deuterocanonieke boeken genoemd. Daarnaast zijn er werken die nooit tot de canon worden gerekend. Deze worden apocrief genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het Evangelie van Thomas en het Evangelie volgens Petrus.