Binair
English: Binary number

 •   getalsystemen   

  arabisch
  armeens
  attisch
  babylonisch
  chinees
  cyrillisch
  egyptisch
  etruskisch
  grieks
  hebreeuws
  indiaas
  japans
  khmer
  maya
  romeins
  thais


  binair (2)
  octaal (8)
  novenair (9)
  decimaal (10)
  duodecimaal (12)
  hexadecimaal (16)
  vigesimaal (20)
  sexagesimaal (60)

  binair decimaal
  00000 0
  00001 1
  00010 2
  00011 3
  00100 4
  00101 5
  00110 6
  00111 7
  01000 8
  01001 9
  01010 10

  het binaire of tweetallige talstelsel is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 1 en 0. een dergelijk cijfer wordt in deze context een bit genoemd.

  een binaire variabele is een variabele die twee elkaar uitsluitende waarden kan aannemen, zoals 1 of 0, + of -, ja of nee, waar of onwaar, aan of uit.

  het getal 0110 bijvoorbeeld in het binaire talstelsel representeert het getal 6 in het decimale stelsel.

  bij geautomatiseerde opslag en communicatie van gegevens (zoals binnen en tussen computers in de ruime zin van het woord) worden deze vaak binair gecodeerd, dat wil zeggen als een reeks bits. voor een kortere notatie wordt zo'n reeks bits vaak vertaald naar het hexadecimale of het octale stelsel, die beide nauw verwant zijn met het binaire. zie ook bcd-code, als een tussenvorm tussen decimaal en binair.

  het octale en hexadecimale stelsel worden door computerprogrammeurs gebruikt bij taken waarbij ze de bitconfiguratie van het getal willen zien, omdat er direct hardware aangesproken wordt. in de hardware bestaat informatie uitsluitend in de vorm van reeksen enen en nullen.

  octale en hexadecimale getallen zijn uit binaire getallen af te leiden, namelijk door de binaire cijfers in groepjes van 3 (octaal) of 4 (hexadecimaal) te verdelen en deze groepjes van 3 respectievelijk 4 binaire cijfers steeds tot één octaal respectievelijk hexadecimaal cijfer om te zetten. dit principe geldt voor alle getalstelsels waarvan het aantal cijfers een macht van twee is.

 • van binair naar decimaal
 • eenvoudig omrekenen
 • berekenen via de computer
 • andere coderingen
 • trivia
 • zie ook

  Getalsystemen   
Binair Decimaal
00000 0
00001 1
00010 2
00011 3
00100 4
00101 5
00110 6
00111 7
01000 8
01001 9
01010 10

Het binaire of tweetallige talstelsel is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 1 en 0. Een dergelijk cijfer wordt in deze context een bit genoemd.

Een binaire variabele is een variabele die twee elkaar uitsluitende waarden kan aannemen, zoals 1 of 0, + of -, Ja of Nee, Waar of Onwaar, Aan of Uit.

Het getal 0110 bijvoorbeeld in het binaire talstelsel representeert het getal 6 in het decimale stelsel.

Bij geautomatiseerde opslag en communicatie van gegevens (zoals binnen en tussen computers in de ruime zin van het woord) worden deze vaak binair gecodeerd, dat wil zeggen als een reeks bits. Voor een kortere notatie wordt zo'n reeks bits vaak vertaald naar het hexadecimale of het octale stelsel, die beide nauw verwant zijn met het binaire. Zie ook BCD-code, als een tussenvorm tussen decimaal en binair.

Het octale en hexadecimale stelsel worden door computerprogrammeurs gebruikt bij taken waarbij ze de bitconfiguratie van het getal willen zien, omdat er direct hardware aangesproken wordt. In de hardware bestaat informatie uitsluitend in de vorm van reeksen enen en nullen.

Octale en hexadecimale getallen zijn uit binaire getallen af te leiden, namelijk door de binaire cijfers in groepjes van 3 (octaal) of 4 (hexadecimaal) te verdelen en deze groepjes van 3 respectievelijk 4 binaire cijfers steeds tot één octaal respectievelijk hexadecimaal cijfer om te zetten. Dit principe geldt voor alle getalstelsels waarvan het aantal cijfers een macht van twee is.