Bit (eenheid)
English: Bit

De bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0.

Het woord bit is een porte-manteau (samentrekking) van de Engelse woorden binary en digit. Er zit een woordspeling in, want bit betekent ook beetje. De term werd bedacht in 1947 door statisticus John Tukey en een jaar later voor het eerst gebruikt in een publicatie door Claude Shannon, de vader van de informatietheorie.

Een hoeveelheid zelfinformatie bij keuze uit mogelijke waarden kan, indien iedere waarde dezelfde kans van optreden heeft, worden uitgedrukt in bits door de logaritme voor het grondtal 2 van te bepalen.

Benodigd aantal bits

Voor de binaire voorstelling van het natuurlijke getal n zijn minimaal bits nodig, dus effectief (de uitkomst wordt met behulp van de ceilingfunctie op een geheel getal gebracht). Dat houdt in dat een grootheid die n waarden aan kan nemen, bijvoorbeeld de getallen 0 tot en met , voorgesteld kan worden door bits. Zo zijn bijvoorbeeld om een signaal met 9 mogelijke waarden weer te geven, bits nodig (1001 is de binaire voorstelling van 9).

De toestand waarin een lamp zich kan bevinden (aan of uit) kan met behulp van 1 bit uitgedrukt/opgeslagen worden (). Hierbij is bijvoorbeeld 0 = 'uit' en 1 = 'aan'; maar indien gewenst kan men het ook andersom gebruiken.

Toestand lamp: Bulbgraph Off.svg Lamp uit (0) Bulbgraph.svg Lamp aan (1)
Met één bit kan de informatie over de toestand van de lamp worden weergegeven.
Informatie in één bit: BulbgraphOnOff.gif

Evenzo kan de toestand van een normaal functionerend verkeerslicht (rood, oranje of groen) met behulp van bits worden weergegeven (bijvoorbeeld 00 = rood, 01 = oranje en 10 = groen).