Boride
English: Boride

Boriden zijn verbindingen van het element boor met een minder elektronegatief element (meestal een metaal). De bindingen in boriden zijn over het algemeen covalent. Boriden hebben vaak interessante keramische eigenschappen.

Er bestaan verschillende types boriden :