Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus

De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), voluit Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, is de brancheorganisatie van architectenbureaus en telde in 2017 ruim 1200 leden. Het doel van de BNA is het stimuleren van ontwikkeling van de bouwkunst en het bevorderen van de beroepsuitoefening van de deelnemende architecten.