Calvinisme
English: Calvinism

Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen
Westerkerk te Amsterdam

Het calvinisme is in strikte zin het theologische gedachtegoed van de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564), met de daaruit voortvloeiende sociale en politieke leer.