Cambrium
English: Cambrian

Zie artikelVoor het gelijknamige album van Stephen Parsick, zie Cambrium (album).
EraPeriodeTijd geleden
(Ma)
MesozoïcumTriasjonger
PaleozoïcumPerm251,0 - 299,0
Carboon299,0 - 359,2
Devoon359,2 - 416,0
Siluur416,0 - 443,7
Ordovicium443,7 - 488,3
Cambrium488,3 - 542,0
NeoproterozoïcumEdiacariumouder
Indeling van het Paleozoïcum volgens de ICS.[1]
SysteemSerieEtageOuderdom (Ma)
OrdoviciumOnderTremadocienjonger
CambriumFurongien10e etage485,4–489,5
Jiangshanien489,5-494
Paibien494497
3e serieGuzhangien497500,5
Drumien500,5-504,5
5e etage504,5509
2e serie4e etage509514
3e etage514-521
Terreneuvien2e etage521-529
Fortunien529–541,0
Ediacariumouder
Indeling van het Cambrium volgens de ICS.[2] Cursieve
ouderdommen zijn slechts indicaties.

Het geologisch tijdvak Cambrium (541 ± 1,0 - 485,4 ± 1,9 miljoen jaar (Ma) geleden[3]) is het onderste systeem of de vroegste periode van de era Paleozoïcum. Het volgt op de periode Ediacarium en wordt gevolgd door het Ordovicium.

Het Cambrium is het oudste systeem waarin op grote schaal grote, goed herkenbare meercellige fossielen worden gevonden. Voor het Cambrium komen slechts sponzen en medusae voor. In het begin van het Cambrium verschijnt ongeveer de helft van alle bekende groepen leven (biologische stammen of phyla), vaak zonder dat directe voorouders gevonden zijn.[4] Deze plotselinge radiatie van soorten wordt de Cambrische explosie genoemd.