Carboon
English: Carboniferous

EraPeriodeTijd geleden
(Ma)
MesozoïcumTriasjonger
PaleozoïcumPerm251,0 - 299,0
Carboon299,0 - 359,2
Devoon359,2 - 416,0
Siluur416,0 - 443,7
Ordovicium443,7 - 488,3
Cambrium488,3 - 542,0
NeoproterozoïcumEdiacariumouder
Indeling van het Paleozoïcum volgens de ICS.[1]

Het Carboon is een periode in de geologische tijdschaal (en een systeem in de stratigrafie) die duurde van 358,9 ± 0,4 tot 298,9 ± 0,2 miljoen jaar geleden (Ma).[2] Het Carboon is onderdeel van het Paleozoïcum. Het volgt op het Devoon en wordt gevolgd door het Perm.

Tijdens het Carboon kwam een einde aan de vorming van het supercontinent Pangea, het naar elkaar toe bewegen van de continenten was overigens al veel eerder begonnen. Het zeeniveau was relatief hoog en grote delen van het tegenwoordige Europa waren bedekt met moerassen. In deze moerassen werden afgestorven plantenresten opgeslagen die een groot deel van de tegenwoordige steenkoolvoorraden op Aarde vormen. Er verschenen veel nieuwe soorten insecten en amfibieën en ook de eerste reptielen en zaadplanten.