Cartografie
English: Cartography

Cartografie (door de beoefenaars doorgaans gespeld als kartografie) is de wetenschap en techniek om geografische ruimtegebonden informatie met analoge en digitale middelen in kaarten en verdere media inzichtelijk en aanschouwelijk te maken. Iemand die dergelijke kaarten en aanverwante media samenstelt wordt een cartograaf genoemd.