Chemisch element

Deel van een serie artikelen over

Benodigdheden voor de analytische chemie. Links: een plastic reageerbuis (Falcon tube) met kalibreervloeistof. Rechts: een pH-meter in een bufferoplossing
Instrumenten voor analytische chemie
––– Algemeen –––

Atoom · Element · Energie · Evenwicht · Fase · Ion · Reactie · Redox · Molecuul · Verbinding


––– Hoofdtoepassingen –––

Analytische chemie · Anorganische chemie · Fysische chemie · Industrie · Kernchemie · Organische chemie · Theoretische chemie


Portaal Portaalicoon Scheikunde

Een chemisch of scheikundig element is een stof die met scheikundige middelen en methoden niet in andere stoffen opgesplitst kan worden. De atoomkern van een bepaald element heeft een vast aantal protonen,[1] maar kan een variërend aantal neutronen bezitten. Het aantal protonen is het atoomnummer van het element.

De elementen worden onderverdeeld in metalen, metalloïden en niet-metalen. De meeste elementen zijn bij kamertemperatuur een vaste stof. Uitzonderingen zijn de edelgassen die gasvormig zijn, en kwik, dat vloeibaar is.

Met ingang van 2010 zijn er 118 elementen geïdentificeerd. De eerste 94 daarvan komen van nature voor op aarde. De andere zijn synthetisch gemaakt. 80 elementen hebben tenminste één stabiel isotoop, de overige hebben alleen radioactieve isotopen, die met de tijd spontaan vervallen in andere elementen.