Christendom
English: Christianity

Icoon van Jezus als Pantocrator, mozaïek uit het Hosios Loukas klooster in Boeotië, Griekenland. Vroege 11de eeuw
Deel van een christendom
Christendom
Pijlers
Christelijke feesten

Portaal  Portaalicoon  Christendom

Het christendom is een religie gebaseerd op de leer (het evangelie) en het leven van Jezus zoals beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte van het heilige boek van de christenen, de Bijbel. Centraal staan Jezus' onderwijzing en handelen, zijn kruisdood en zijn opstanding uit het graf. Het eerste gedeelte van de christelijke Bijbel, het Oude Testament (Hebreeuws: Tenach), wordt door het christendom als voorloper en aankondiging van het tweede en belangrijkste gedeelte, het Nieuwe Testament ('getuigenis') gezien.

Het christendom is een van de drie monotheïstische godsdiensten, naast jodendom en islam. Joden, christenen en islamieten belijden het geloof in één God, ze worden samen ook wel de abrahamitische godsdiensten genoemd, naar de gezamenlijke aartsvader, Abraham. De christenen geloven daarnaast dat Jezus de zoon van God is en de messias (Hebreeuws; in het Grieks christos) die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament. Het christendom is een wereldgodsdienst. De term christenen voor aanhangers van het christelijk geloof werd voor het eerst gebruikt in Antiochië,[1] en is gebaseerd op het feit dat het geloof in Jezus Christus centraal staat in het christendom.

In de loop der tijd zijn binnen het christendom een ‘westerse’ en een ‘oosterse’ traditie ontstaan. Tot de westerse traditie behoren het rooms-katholicisme en het daaruit ontstane protestantisme. Tot de oosterse traditie behoren enerzijds de oriëntaals-orthodoxe kerken die afstand namen van het Concilie van Chalcedon (451), de oosters-orthodoxe kerken, die ontstaan zijn na het schisma van 1054 en die theologisch nauwelijks afwijken van het rooms-katholicisme, en de oosters-katholieke kerken, die geünieerd zijn met Rome. Al deze tradities onderschrijven de canones van het Concilie van Nicea.