Communicatie
English: Communication

Icoontje doorverwijspaginaZie Communicatie (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Communicatie.
Betekenisgeving: "Dit is 'n groene boom". De boodschap lijkt te zijn verwerkt, maar er is nog geen reactie zichtbaar.

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken". Deze pagina behandelt de interactie tussen mensen, maar er bestaat ook diercommunicatie en plantencommunicatie. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd.