Computernetwerk

Een computernetwerk is een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers.[1] De communicatie verloopt via netwerkkabels of via een draadloos netwerk. In de netwerktopologie worden fysieke en logische topologieën onderscheiden. Men spreekt van een LAN in het geval van lokale plaatsgebonden bekabeling waarop computers binnen één gebouw of een campus aangesloten worden en een WAN wanneer er sprake is van verbindingen over grotere afstanden.

Het lagenmodel

Voor computernetwerken is TCP/IP het meest gebruikte communicatie protocol, met op de derde laag het internetprotocol (IP) en op de vierde laag het Transmission Control Protocol (TCP) van het OSI-model.

  • Toepassingslaag: Op deze laag bevinden zich de communicatieprotocollen die rechtstreeks uitgewisseld worden met de applicatie zoals een e-mail-programma of een webbrowser,
Voorbeeld: HTTP, FTP, ODBC, SMTP, Telnet
  • Presentatielaag: Op deze laag bevinden zich onder andere compressie- en versleutelingsprotocollen.
Voorbeeld: IPsec, IPComp, CCP
  • Sessielaag: Op deze laag wordt de communicatiedialoog onderhouden tussen de twee communicatiepartners, door het opzetten en verbreken van de sessie.
Voorbeeld: NetBIOS, NetBEUI PPTP, Apple Talk
  • Transportlaag: Op deze laag wordt de volgordelijkheid van de afzonderlijke gegevenspakketten bewaakt.
Voorbeeld: TCP, UDP, SPX
Voorbeeld: IP, IPX
  • Datalinklaag: Op deze laag vindt Protocol multiplexing, mediumtoegang en de fysieke addressing (MAC) plaats.
Voorbeeld Ethernet (IEEE802.3), ARCNET (IEEE802.4), Token Ring (IEEE802.5), WiFi (IEEE802.11)
  • Fysieke laag: deze laag definieert de binaire transmissie en de elektrische of optische specificaties van het transportsignaal, alsmede de fysieke specificaties van het transportmedium.
Voorbeeld: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T.