Constitutionele monarchie

De constitutionele monarchieën waarbij de monarch daadwerkelijk veel macht heeft zijn violet gekleurd, de parlementaire constitutionele monarchieën zijn rood gekleurd

Een constitutionele monarchie is een vorm van monarchie waarbij de positie van de monarch of regent in de Grondwet is geregeld. Deze constitutie is meestal neergelegd in een geschreven grondwet. Het Verenigd Koninkrijk is ook een constitutionele monarchie, hier bestaat de grondwet uit een reeks documenten en afspraken.