Copyrightteken

Het copyrightteken(©)

Het copyrightteken © (van het Engelse copyright notice) of auteursrechtteken is een symbool waarmee wordt aangegeven dat een werk auteursrechtelijk is beschermd.

Het copyrightteken moet op werk (dat voor 1 maart 1989 tot stand gekomen is) in de Verenigde Staten verplicht op drukwerk worden aangebracht teneinde auteursrechtelijke bescherming voor dat werk te verkrijgen. Er is/was een strikt voorschrift over de volgorde van dit teken, het jaartal en de auteurs- of uitgeversnaam. Werd hieraan niet voldaan, dan was het werk niet auteursrechtelijk beschermd. Door publicatie zonder aan deze eis te voldoen, viel het gepubliceerde werk automatisch in het publiek domein.

Geluidsopnamen

Naast het eigenlijke copyrightteken is er het copyrightteken ℗ (van het Engelse phonogram) voor geluidsopnamen, zoals vastgelegd op grammofoonplaten, cassettebandjes, cd's e.d. Het gebruik van dit symbool is vastgelegd in de Amerikaanse auteurswet[1] en in de Geneefse Conventie van 1971 inzake de bescherming van producenten van fonogrammen.[2][3] Het ℗-symbool maakt het mogelijk een onderscheid te maken tussen het auteursrecht op de geluidsopname (℗) enerzijds en het auteursrecht op de muzikale compositie, de hoestekst, het hoesontwerp e.d. (©) anderzijds.[4] Het teken wordt gevolgd door het jaar van eerste openbaarmaking en de naam van de auteursrechthebbende.