Cumeen
English: Cumene

Cumeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van cumeen
Structuurformule van cumeen
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C9H12
IUPAC-naam(1-methylethyl)benzeen
Andere namenisopropylbenzeen, 2-fenylpropaan
Molmassa120,2 g/mol
SMILES
CC(C)C1=CC=CC=C1
CAS-nummer98-82-8
EG-nummer202-704-5
PubChem7406
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnenH226 - H304 - H335 - H411
EUH-zinnengeen
P-zinnenP261 - P273 - P301+P310 - P331
VN-nummer1918
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestandvloeibaar
Kleurkleurloos
Dichtheid0,90 g/cm³
Smeltpunt−96 °C
Kookpunt152 °C
Vlampunt31 °C
Dampdruk(bij 20°C) 427 Pa
Goed oplosbaar inorganische oplosmiddelen
Onoplosbaar inwater
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Cumeen of isopropylbenzeen is een organische verbinding met als brutoformule C9H12. De stof komt voor als een kleurloze ontvlambare vloeistof met een kenmerkende doordringende aromatische geur. De stof is niet oplosbaar in water, maar wel in ethanol en vele andere organische oplosmiddelen.

Cumeen behoort tot de stofklasse van alkylbenzenen, waartoe ook tolueen (methylbenzeen) en ethylbenzeen behoren. Het komt voor in aardolie (0,1 tot 1 gewichtsprocent) en steenkoolteer en is een component van benzine- en dieselbrandstoffen (respectievelijk ca. 0,3 en 0,8 vol%).