Deelverzameling

Een venndiagram van verzameling A als deelverzameling van B.
B omvat A.

In de verzamelingenleer is een deelverzameling van een gegeven verzameling een verzameling die geheel bevat is in (deel is van) de gegeven verzameling. Alle elementen van de deelverzameling zijn dus ook element van de gegeven verzameling. Als A en B verzamelingen zijn en ieder element van A is ook een element van B, dan is A een deelverzameling van B, genoteerd als:

.

Formeel:

.

Iedere verzameling is een deelverzameling van zichzelf, voor iedere verzameling A geldt dus .

De omgekeerde definitie is minder gebruikelijk. Uitgaande van dezelfde verzamelingen A en B zeggen we: B omvat A, genoteerd als .