Devoon
English: Devonian

 • era periode tijd geleden
  (ma)
  mesozoïcum trias jonger
  paleozoïcum perm 251,0 - 299,0
  carboon 299,0 - 359,2
  devoon 359,2 - 416,0
  siluur 416,0 - 443,7
  ordovicium 443,7 - 488,3
  cambrium 488,3 - 542,0
  neoproterozoïcum ediacarium ouder
  indeling van het paleozoïcum volgens de ics.[1]
  systeem serie etage ouderdom (ma)
  carboon mississippien tournaisien jonger
  devoon boven famennien 358,9–372,2
  frasnien 372,2–382,7
  midden givetien 382,7–387,7
  eifelien 387,7–393,3
  onder emsien 393,3–407,6
  pragien 407,6–410,8
  lochkovien 410,8–419,2
  siluur pridoli ouder
  indeling van het devoon volgens de ics.[2]

  het devoon is een periode in de geologische tijdschaal (en een systeem in de stratigrafie) die duurde van 419,2 ± 3,2 tot 358,9 ± 0,4 miljoen jaar (ma) geleden.[3] het devoon is onderdeel van het era paleozoïcum. het volgt op het siluur en wordt opgevolgd door het carboon.

  het devoon was een periode met een relatief warm klimaat en hoog zeeniveau. er werden enorme riffen gevormd in ondiepe zeeën, terwijl op het land de primitieve silurische planten en insecten zich verder ontwikkelden. de eerste echte bossen ontstonden, waar onder andere de eerste zaadplanten groeiden. in de zee werden de kaakvissen met name de placodermi steeds dominanter ten nadele van de ostracodermi. in het devoon verschenen ook de eerste gewervelde landdieren. dit waren amfibieën, die zich uit vissen ontwikkelden.

  vanaf het midden-paleozoïcum bewogen de belangrijkste continenten naar elkaar toe, dit zou leiden tot de caledonische orogenese in het siluur en vroeg-devoon en de hercynische orogenese in het laat-devoon en carboon.

 • naamgeving en indeling
 • paleogeografie
 • gesteenten uit het devoon
 • leven
 • zie ook

Era Periode Tijd geleden
(Ma)
Mesozoïcum Trias jonger
Paleozoïcum Perm 251,0 - 299,0
Carboon 299,0 - 359,2
Devoon 359,2 - 416,0
Siluur 416,0 - 443,7
Ordovicium 443,7 - 488,3
Cambrium 488,3 - 542,0
Neoproterozoïcum Ediacarium ouder
Indeling van het Paleozoïcum volgens de ICS.[1]
Systeem Serie Etage Ouderdom (Ma)
Carboon Mississippien Tournaisien jonger
Devoon Boven Famennien 358,9–372,2
Frasnien 372,2–382,7
Midden Givetien 382,7–387,7
Eifelien 387,7–393,3
Onder Emsien 393,3–407,6
Pragien 407,6–410,8
Lochkovien 410,8–419,2
Siluur Pridoli ouder
Indeling van het Devoon volgens de ICS.[2]

Het Devoon is een periode in de geologische tijdschaal (en een systeem in de stratigrafie) die duurde van 419,2 ± 3,2 tot 358,9 ± 0,4 miljoen jaar (Ma) geleden.[3] Het Devoon is onderdeel van het era Paleozoïcum. Het volgt op het Siluur en wordt opgevolgd door het Carboon.

Het Devoon was een periode met een relatief warm klimaat en hoog zeeniveau. Er werden enorme riffen gevormd in ondiepe zeeën, terwijl op het land de primitieve Silurische planten en insecten zich verder ontwikkelden. De eerste echte bossen ontstonden, waar onder andere de eerste zaadplanten groeiden. In de zee werden de kaakvissen met name de Placodermi steeds dominanter ten nadele van de Ostracodermi. In het Devoon verschenen ook de eerste gewervelde landdieren. Dit waren amfibieën, die zich uit vissen ontwikkelden.

Vanaf het Midden-Paleozoïcum bewogen de belangrijkste continenten naar elkaar toe, dit zou leiden tot de Caledonische orogenese in het Siluur en Vroeg-Devoon en de Hercynische orogenese in het Laat-Devoon en Carboon.