Diploïdie

Diploïdie is een genoom of een cel met twee exemplaren van elk chromosoom in de celkern door een bevruchting afkomstig van twee haploïde geslachtscellen.[1] Het aantal chromosomen wordt weergegeven met 2n. Elk gen zal dus ten minste tweemaal voorkomen.

Levenscyclus

Zie artikel Zie artikel Levenscyclus.

In de levenscyclus van een zich geslachtelijk voortplantend organisme zijn ten minste de geslachtscellen haploïde. Een haploïde cel heeft van elk chromosoom één exemplaar in de celkern. Bij de bevruchting versmelten de kernen van twee geslachtscellen en ontstaat dan weer een diploïde cel, de zygote. Op deze wijze treedt er een kernfasewisseling op: een diplofase (2n) wisselt af met een haplofase (1n).

Bij dieren zijn de gameten (geslachtscellen) de enige haploïde cellen. Het menselijk lichaam bestaat grotendeels uit diploïde cellen, elk met 2 x 23 = 46 chromosomen. De (haploïde) geslachtscellen hebben ieder 23 chromosomen.

Voor planten en veel andere organismen kan dit anders liggen en is er een grote variatie, afhankelijk van de kernfase.