Diplobiont

Een diplobiont is een organisme waarbij men in de levenscyclus twee verschillende individuen kan onderscheiden, die elk weer overeenkomen en één of twee generaties hebben. Naar de Zweedse algoloog Nils Eberhard Svedelius kan op grond van de afwisseling van individuen onderscheid gemaakt worden in diplobionten en haplobionten. De afwisseling van individuen is naast de generatiewisseling en de kernfasewisseling een van de belangrijkste aspecten van de levenscyclus bij planten, algen en schimmels.[1]

Als diplobionten worden beschouwd de organismen met een digenetische cyclus, waarbij elke generatie overeenkomt met een individu. Een voorbeeld wordt gevormd door de varens, waar de diploïde sporofyt zich afwisselt met de kleine, haploïde gametofyt.

Verder worden als diplobionten beschouwd de organismen met een trigenetische cyclus. Voorbeeld: bij vele Roodwieren leeft de carposporofyt op de gametofyt en leeft de meiosporofyt als een zelfstandig individu.

Afwisseling
van
individuen
Morfologische generatiewisseling
Monogenetisch:
(1 generatie)
Digenetisch:
(2 generaties)
Trigenetisch:
(3 generaties)
 Haplobiont
(1 individu)
1 individu
 gameto-
fyt
 
   ↓
  
   
1 individu
 meio-
sporo-
fyt
 
  
   
 gameto-
fyt
  
  
  
     
1 individu
 gameto-
fyt
 
  
   
 meio-
sporo-
fyt
  
  
  
     
1 individu
 meio-
sporo-
fyt
 
  
   
 carpo-
sporo-
fyt
  
  
   
 gameto-
fyt
  
  
  
     
 Diplobiont: 
(2 individuen)
1ste individu2de individu
 gameto-
fyt
  meio-
sporo-
fyt
 
      
1ste individu2de individu
   carpo-
sporo-
fyt
  meio-
sporo-
fyt
 
 gameto-
fyt
   
      
       

Naamgeving

Bij de naamgeving van diplobionten was het niet op voorhand duidelijk dat de beide individuen tot dezelfde soort behoorden. Om deze reden hebben beide vormen soms een eigen naam gekregen. Bij kweekproeven kan dan de identiteit van beide vormen blijken.

Een voorbeeld van dubbele naamgeving is het roodwier Asparagopsis armata (oorspronkelijk voor de generaties van de gametofyt en de carposporofyt) dat ook de naam Falkenbergia rufolanosa (voor de generatie van de tetra- of meio-sporofyt) heeft gekregen. Deze laatste naam is de synoniem.

Een voorbeeld bij de bruinwieren wordt gevormd door Cutleria multifida waar de dominante gametofyt deze naam kreeg, en de sporofyt de naam Aglaozonia parvula (synoniem).

Bij de groenwieren vormt Urospora mirabile (gametofyt) een voorbeeld, met het synoniem Codiolum gregarium als naam voor de sporofyt.