Dipool
English: Dipole

De veldlijnen van het aardmagnetisch veld. Aandacht: De Noordpool en Zuidpool zijn in deze tekening de geografische polen. De geografische Noordpool is namelijk de magnetische Zuidpool.

Een dipool (van het Grieks di = twee en pĆ³los = as, spil, pool) is een object met twee polen, twee uiteinden met tegengestelde polariteit. Dit in tegenstelling tot een monopool (monos, een). De term wordt voornamelijk gebruikt voor elektrische dipolen en magnetische dipolen.