Drug
English: Drug

Icoontje doorverwijspaginaZie Drug (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Drug.
Cocaïnepoeder, een bekende drug.

Drugs (ook wel: narcotica, verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of bewustzijnsverruimende) werking hebben en die tot afhankelijkheid, meestal verslaving genoemd, kunnen leiden.

Het woord narcoticum (meervoud: narcotica) wordt vaak gebruikt bij de Nederlandse justitie en politie voor verdovende middelen, vaak in de context van verboden middelen. Het woord drug komt oorspronkelijk van het Middelnederlandse woord droge (waar ook het woord drogist vandaan komt). Het Franse woord drogue is aan het Middelnederlands ontleend, en het Engelse woord drug is op zijn beurt weer aan het Frans ontleend. Het Nederlands heeft het weer uit het Engels gehaald, hoewel het daar zowel medicijn als verdovend, stimulerend, verboden en/of bewustzijnsverruimend middel betekent — die eerste betekenis heeft drug in het Nederlands niet. In het Frans gebruikt men voor het woord verdovend middel ook wel stupéfiant, hetzelfde woord als het bijvoeglijk naamwoord verbluffend.