E-mail

E-mail is digitaal, elektronisch postverkeer. Zowel het individuele bericht als het onderliggende systeem kunnen met e-mail worden bedoeld.Als synoniemen worden gebruikt: mail, e-post, e-brief, elektronische post en elektronische brief.

In tegenstelling tot briefpost heeft e-mail een informeler karakter. Veelal besteedt de schrijver minder aandacht aan opmaak en zinsbouw. Hoewel de e-mail primair tekst bevat, ontstonden al snel mogelijkheden om andere data mee te sturen die daartoe als letters in een afzonderlijk tekstblok gecodeerd werden. Tegenwoordig wordt hiervoor doorgaans de MIME-standaard gebruikt. De andere data wordt "bijlage" of in het Engels "attachment" genoemd.