Economie
English: Economics

 • icoontje doorverwijspagina zie economie (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van economie.
  economie
  ny stock exchange traders floor lc-u9-10548-6.jpg

  dit artikel maakt deel uit van de serie:
  economische wetenschap


  deelgebieden
  micro-economie
  macro-economie
  econometrie
  internationale economie
  ontwikkelingseconomie
  bedrijfseconomie

  invloedrijke economen
  adam smith
  david ricardo
  karl marx
  alfred marshall
  joseph schumpeter
  john maynard keynes
  milton friedman
  friedrich hayek

  verwante vakgebieden
  economische sociologie
  geschiedenis van de economie
  internationale politieke economie
  politieke economie

  portaal  portaalicoon  economie

  economie (uit het griekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. de economie bestudeert keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie, waar vragen naar voren komen over de nationale en wereldwijde economie, zoals werkloosheid, inflatie en rentestanden, meso-economie en micro-economie, over het gedrag van bedrijven en consumenten. algemene economie kan worden opgesplitst in de vakgebieden commerciële economie of marketing en bedrijfseconomie.

  in nederland wordt economie onder de sociale wetenschappen gerekend, in vlaanderen onder de gedragswetenschappen. analoog aan deze wetenschappen houdt de economische wetenschap zich niet alleen bezig met beschrijvende uitspraken, oftewel hoe de economie werkt, maar in de politieke economie ook met normatieve uitspraken, oftewel wat gewenste situaties zijn.

 • geschiedenis van de economie
 • economische vragen
 • aannames
 • kernbegrippen uit de economie
 • deelterreinen
 • gerelateerde vakgebieden
 • kritiek op het mainstream economisch denken
 • zie ook

Icoontje doorverwijspagina Zie Economie (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Economie.
Economie
NY stock exchange traders floor LC-U9-10548-6.jpg

Dit artikel maakt deel uit van de serie:
Economische wetenschap


Deelgebieden
Micro-economie
Macro-economie
Econometrie
Internationale economie
Ontwikkelingseconomie
Bedrijfseconomie

Invloedrijke economen
Adam Smith
David Ricardo
Karl Marx
Alfred Marshall
Joseph Schumpeter
John Maynard Keynes
Milton Friedman
Friedrich Hayek

Verwante vakgebieden
Economische sociologie
Geschiedenis van de economie
Internationale politieke economie
Politieke economie

Portaal  Portaalicoon  Economie

Economie (uit het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging. De economie bestudeert keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen macro-economie, waar vragen naar voren komen over de nationale en wereldwijde economie, zoals werkloosheid, inflatie en rentestanden, meso-economie en micro-economie, over het gedrag van bedrijven en consumenten. Algemene economie kan worden opgesplitst in de vakgebieden commerciële economie of marketing en bedrijfseconomie.

In Nederland wordt economie onder de sociale wetenschappen gerekend, in Vlaanderen onder de gedragswetenschappen. Analoog aan deze wetenschappen houdt de economische wetenschap zich niet alleen bezig met beschrijvende uitspraken, oftewel hoe de economie werkt, maar in de politieke economie ook met normatieve uitspraken, oftewel wat gewenste situaties zijn.