Elektrische veldsterkte

Elektrische veldsterkte is een natuurkundige grootheid waarmee de sterkte van een elektrisch veld in een punt wordt aangeduid. Elektrische veldsterkte is een vectorgrootheid, met andere woorden het heeft behalve een grootte ook een richting. Elektrische veldsterkte wordt in het SI-stelsel uitgedrukt in volt per meter (V/m) of in newton per coulomb (N/C).

Definitie

De elektrische veldsterkte E in een punt van een elektrisch veld is gedefinieerd als de kracht die een eenheidslading in dat punt ondervindt. Er geldt dus;

.

Daarin is:

  • de elektrische veldsterkte in N/C;
  • de elektrische kracht in N;
  • de lading van het deeltje in C.