Energie
English: Energy

Icoontje doorverwijspaginaZie Energie (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Energie.
Energie in drie vormen: potentieel, kinetisch en inwendig
Potentiƫle-, kinetische- en vervormingsenergie worden achtereenvolgens in elkaar omgezet

Energie is een fundamentele natuurkundige grootheid, dat is een meetbare eigenschap van een natuurkundig verschijnsel. Een algemeen geldige korte definitie is niet mogelijk omdat van de vele soorten fysische verschijnselen, thermisch, mechanisch, straling, chemisch, enz. energie op veel verschillende manieren gemeten wordt.

De SI-eenheid van energie is joule. Omdat alle soorten energie uitgedrukt worden in deze eenheid zijn ze vergelijkbaar. Bijv. de warmte die vrijkomt bij verbranding van een ton steenkool is te vergelijken met de elektriciteit die een windmolen genereert in een bepaalde tijd, hoewel deze hoeveelheden energie zeer verschillend zijn gemeten.

Energie wordt wel aangeduid als de mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: de mogelijkheid om een verandering te bewerkstelligen. Energie kan ook gezien worden als essentiƫle natuurlijke hulpbron, aangezien ze geconsumeerd, geproduceerd en gebruikt wordt door levende wezens, zie Energie (economie).