Entomologie
English: Entomology

Entomologie is die tak van de zoölogie (dierkunde) die zich bezighoudt met de studie van insecten.

De meeste professionele entomologen houden zich om voor de hand liggende redenen vooral bezig met de bestudering en de bestrijding van plaaginsecten, die economische schade aan oogsten of andere voor de mens belangrijke producten veroorzaken. Veel observaties en onderzoek aan economisch niet of minder belangrijke soorten worden, buiten universitaire instituten, nog steeds door liefhebbers gedaan.