Ethologie

Ethologische diversiteit

Ethologie of gedragsbiologie is de studie van het natuurlijke gedrag van dieren. Het staat daarbij naast het behaviorisme dat aangeleerd gedrag onderzoekt. Waar ethologie voortkomt uit zo├Âlogie, komt behaviorisme voort uit de psychologie. Daarmee heeft ethologie meer aandacht voor de morfologie en anatomie van dieren en gaat zoveel mogelijk uit van de natuurlijke omgeving.