Europese Economische Ruimte

 EU-landen

 EVA-landen

 Op EU-lidstaat KroatiĆ« wordt de EER-overeenkomst voorlopig toegepast

 EVA-land Zwitserland valt buiten de EER

De Europese Economische Ruimte (EER) is het resultaat van een in 1992 gesloten akkoord tussen de landen van de Europese Gemeenschap (EG) (later de Europese Unie, EU) en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Het EER-akkoord trad in werking op 1 januari 1994.[1]

Doel van de EER

De landen van de EER hebben toegang tot de interne markt van de Europese Unie, en zijn ook gebonden aan het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Ook wordt er samengewerkt op economisch gebied. In ruil daarvoor moet de EU-wetgeving met betrekking tot de interne markt ook in de wetgeving van de EER-landen die zelf geen lid van de EU zijn worden overgenomen, met enkele uitzonderingen op het gebied van bijvoorbeeld visserij en landbouw.[2] Daarnaast betalen deze landen voor toegang tot de interne markt van de EU.[1] De EU-landen betalen hiervoor via hun bijdrage aan de EU.

De EER telt 31 lidstaten: de 28 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. Hoewel Zwitserland meesprak tijdens de vorming van de EER, wees de bevolking in een referendum de toetreding tot de EER af. Op Kroatiƫ, het recentste EU-lid, is het akkoord van voorlopige toepassing, in afwachting van ratificatie door alle EER-landen.

Inmiddels is onder andere het vrije verkeer van personen met Zwitserland geregeld middels de toetreding van Zwitserland tot de Schengenzone. Personencontroles aan de Zwitserse grens zijn hiermee sinds 12 december 2008 opgeheven. Liechtenstein is in 2009 tot het Schengenakkoord toegetreden.