Exabyte
English: Exabyte

Veelvouden van bytes
met SI-voorvoegselmet binair voorvoegselafwijking
tussen SI
en binair
symboolnaamwaardesymboolnaamwaarde
kBkilobyte10001 = 103KiBkibibyte10241 =2102,4%
MBmegabyte10002 = 106MiBmebibyte10242 =2204,9%
GBgigabyte10003 = 109GiBgibibyte10243 =2307,4%
TBterabyte10004 = 1012TiBtebibyte10244 =24010,0%
PBpetabyte10005 = 1015PiBpebibyte10245 =25012,6%
EBexabyte10006 = 1018EiBexbibyte10246 =26015,3%
ZBzettabyte10007 = 1021ZiBzebibyte10247 =27018,1%
YByottabyte10008 = 1024YiByobibyte10248 =28020,9%

Een exabyte (afgekort EB) is 1000 petabytes of 1.000.000.000.000.000.000 bytes (1018 B) in het SI-prefix. Vroeger werd er gebruikgemaakt van binaire voorvoegsels wat overeenkomt met 1 exbibyte (EiB) = 10246 = 260. In de toekomst zal deze eenheid vaker worden gebruikt aangezien computers steeds meer aankunnen.

  • indruk

Indruk

  • In mei 2009 was de wereldwijde hoeveelheid van opgeslagen digitale data gelijk aan 500 exabytes.[1]
  • In 2018 bezorgde het gamesdistributieplatform Steam 15,39 exabytes aan data.[2]