Fascisme
English: Fascism

 • politieke ideologieën
  dit artikel is een deel van

  de reeks over politiek

  ideologie

  anarchisme
  christendemocratie
  communisme
  communitarisme
  conservatief-liberalisme
  conservatisme
  ecologisme
  fascisme
  franquisme
  feminisme
  geoïsme
  islamisme
  klassiek liberalisme
  liberalisme
  libertarisme
  linksnationalisme
  nationalisme
  pan-nationalisme
  progressief liberalisme
  nationaalsocialisme
  neoliberalisme
  sociaaldemocratie
  socialisme

  portaal  portaalicoon  politiek

  het fascisme (italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.[1] het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in italië van 1922 tot 1943. zo is ook het nationaalsocialistisch bewind van adolf hitler en zijn partij de nsdap van 1933 tot 1945 in duitsland fascistisch in bredere zin. een partij of persoon heeft alle macht. door middel van partijmilities in uniform, massademonstraties, extreem nationalisme, het zoeken van publieke vijanden, nadruk op nationale frustraties en verheerlijking van de leider werd geprobeerd om het volk tot een eenheid te smeden.

  fascisme in strikte zin is italiaans en omvat niet het duitse nationaalsocialisme, dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme maar meer racisme heeft. toch worden beide stromingen – het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme – vaak samen aangeduid met fascisme.

  in italië was het fascisme aan de macht van 1922 tot 1943, onder leiding van benito mussolini, die zich il duce (de leider) liet noemen. heden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo'n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd.[1]

  de term fascisme is afkomstig van de eerste door mussolini opgerichte groepering (1919), de fasci di combattimento. het italiaanse fascio, kan bundel betekenen in de zin van een politieke groepering.[2][3] ook is er verwantschap met de latijnse term fasces cum securibus, het oud-romeinse symbool van autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen.[2]ambtsdragers in het oude rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van het romeinse rijk.

 • definitie
 • geschiedenis
 • ideologie
 • fascisme in relatie tot andere stromingen
 • fascisme in de wereld
 • neofascisme
 • als scheldwoord
 • noten
 • literatuur

Politieke ideologieën
Dit artikel is een deel van

de reeks over politiek

Ideologie

Anarchisme
Christendemocratie
Communisme
Communitarisme
Conservatief-liberalisme
Conservatisme
Ecologisme
Fascisme
Franquisme
Feminisme
Geoïsme
Islamisme
Klassiek liberalisme
Liberalisme
Libertarisme
Linksnationalisme
Nationalisme
Pan-nationalisme
Progressief liberalisme
Nationaalsocialisme
Neoliberalisme
Sociaaldemocratie
Socialisme

Portaal  Portaalicoon  Politiek

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.[1] Het is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922 tot 1943. Zo is ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933 tot 1945 in Duitsland fascistisch in bredere zin. Een partij of persoon heeft alle macht. Door middel van partijmilities in uniform, massademonstraties, extreem nationalisme, het zoeken van publieke vijanden, nadruk op nationale frustraties en verheerlijking van de leider werd geprobeerd om het volk tot een eenheid te smeden.

Fascisme in strikte zin is Italiaans en omvat niet het Duitse nationaalsocialisme, dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatisme maar meer racisme heeft. Toch worden beide stromingen – het nationaalsocialisme en het eigenlijke fascisme – vaak samen aangeduid met fascisme.

In Italië was het fascisme aan de macht van 1922 tot 1943, onder leiding van Benito Mussolini, die zich Il Duce (de leider) liet noemen. Heden ten dage heeft het de betekenis gekregen van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo'n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt omhelsd.[1]

De term fascisme is afkomstig van de eerste door Mussolini opgerichte groepering (1919), de Fasci di Combattimento. Het Italiaanse fascio, kan bundel betekenen in de zin van een politieke groepering.[2][3] Ook is er verwantschap met de Latijnse term fasces cum securibus, het Oud-Romeinse symbool van autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen.[2]Ambtsdragers in het oude Rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. Het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van het Romeinse Rijk.