Gameet
English: Gamete

Een gameet (< Gr. gamos = huwelijk), geslachtscel of geslachtelijke voortplantingscel is een haploïde cel die dient voor de geslachtelijke voortplanting. De beweeglijke geslachtscellen van een mannelijk organisme heten zaadcel, en de meestal niet-beweeglijke van vrouwelijke organismen heten eicel.

Bij de meeste organismen zijn de mannelijke en vrouwelijke gameten duidelijk door hun grootte te onderscheiden (anisogamie): de vrouwelijke gameet is groot en bezit vaak reservestoffen (macrogameet), terwijl de mannelijke gameet veel kleiner is (microgameet).

Samensmelting van gameten

Wanneer een eicel en een zaadcel van hetzelfde organisme samensmelten (de plasmogamie) vormen ze een zygote. Bij versmelting van twee kernen (de karyogamie) - het criterium voor seksuele voortplanting - ontstaat een diploïde cel die tot een nieuw organisme kan uitgroeien, drager van DNA van beide ouders.