Geneeskunde
English: Medicine

 • zie artikel voor de gelijknamige opleiding, zie geneeskunde (studie).
  jan frans deckers, allegorische figuur; de geneeskunde, kmska (bruikleen erfgoedfonds - de koning boudewijnstichting)
  een kinderarts onderzoekt een baby
  eerste hulp na een ongeval
  een sagittale mri-scan van de hersenen
  het uitvoeren van een keizersnede
  het uitvoeren van een stresstest en opmaak van een elektrocardiogram
  resultaat van een echografie bij een baby van 12 weken oud

  geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch, met als doel het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van symptomen of het voorkomen (preventie) van (ergere) pathologie. mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. de medische wetenschap is het geheel aan kennis op medisch, farmacologisch en biologisch terrein dat de geneeskunde mogelijk maakt.

 • basis
 • geschiedenis van de geneeskunst
 • het medisch proces
 • ziekten
 • geneesmiddelen
 • alternatieve geneeswijzen
 • specialisaties in belgië
 • specialismen in nederland
 • zie ook

Zie artikel Voor de gelijknamige opleiding, zie Geneeskunde (studie).
Jan Frans Deckers, Allegorische figuur; De Geneeskunde, KMSKA (bruikleen Erfgoedfonds - De Koning Boudewijnstichting)
Een kinderarts onderzoekt een baby
Eerste hulp na een ongeval
Een sagittale MRI-scan van de hersenen
Het uitvoeren van een keizersnede
Het uitvoeren van een stresstest en opmaak van een elektrocardiogram
Resultaat van een echografie bij een baby van 12 weken oud

Geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch, met als doel het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van symptomen of het voorkomen (preventie) van (ergere) pathologie. Mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. De medische wetenschap is het geheel aan kennis op medisch, farmacologisch en biologisch terrein dat de geneeskunde mogelijk maakt.