Gereformeerd protestantisme

 • protestantisme

  titelpagina statenvertaling

  in nederland

  ..geschiedenis

  reformatie (16e eeuw)
  protestantisme in nederland
  doopsgezinden (16e eeuw)
  gereformeerd protestantisme
  nederduitse gereformeerde kerk (16e eeuw)
  synode van dordrecht (1618-1619)
  nadere reformatie (17e-18e eeuw)
  nederlands hervormde kerk (1816)
  afscheiding (1834)
  ledeboeriaanse gemeenten (1840)
  doleantie (1886)
  gereformeerde kerken in nederland (1892)
  de vereniging (1907)
  vrijmaking (1944)
  samen op weg-proces (vanaf 1961)
  protestantse kerk in nederland (2004)

  ..stromingen

  lutheranisme
  lutheranisme
  vrijzinnig-protestantisme
  vrijzinnig protestantisme
  midden-orthodoxie
  protestantse kerk in nederland
  modern-gereformeerd
  voortgezette gereformeerde kerken in nederland
  orthodox protestantisme
  calvinisme
  gereformeerd protestantisme
  orthodox-protestantisme
  orthodox gereformeerd
  orthodox-gereformeerden
  bevindelijk gereformeerden
  bevindelijk gereformeerden
  evangelisch
  evangelisch christendom

  ..denominaties en verenigingen

  vrijzinnig-protestants
  algemene doopsgezinde sociëteit
  remonstrantse broederschap
  vrijzinnige geloofsgemeenschap npb
  quakers
  protestantse kerk in nederland
  protestantse kerk in nederland
  confessionele vereniging
  gereformeerde bond
  orthodox-gereformeerden
  confessionele vereniging (pkn)
  gereformeerde bond (pkn)
  confessioneel gereformeerd beraad (pkn)
  gereformeerde kerken vrijgemaakt
  nederlands gereformeerde kerken
  gereformeerde kerken in nederland (hersteld)
  voortgezette gereformeerde kerken in nederland
  christelijke gereformeerde kerken
  bevindelijk gereformeerden
  gereformeerde bond (pkn)
  hersteld hervormde kerk
  christelijke gereformeerde kerken
  gereformeerde gemeenten
  gereformeerde gemeenten in nederland
  gereformeerde gemeenten in nederland (buiten verband)
  oud gereformeerde gemeenten in nederland
  oud gereformeerde gemeenten buiten verband
  vrije gemeente
  thuislezers
  evangelisch christendom
  baptisten
  evangelische gemeenten
  pinkstergemeenten

  gereformeerd protestantisme is een stroming binnen het protestantse christendom, die teruggaat op wat wel de 'zwitserse reformatie' wordt genoemd. deze stroming begon in 1519 met het optreden van huldrych zwingli in zürich. de breuk tussen zwingli en maarten luther aangaande de avondmaalsleer gaf het gereformeerd protestantisme een eigen karakter ten opzichte van het lutheranisme.

  met name johannes calvijn heeft vanuit genève een belangrijk stempel op deze stroming weten te drukken. daarom duidt men de gehele stroming ook wel aan als calvinisme, hoewel dit begrip eigenlijk alleen slaat op de leer van calvijn en het gereformeerd protestantisme als stroming breder gaat dan alleen zijn werk.

  de term 'gereformeerd' in gereformeerd protestantisme wijst slechts op de afkomst uit de reformatie (letterlijk: hervorming). daarmee is het een verwarrende term omdat er ook andere stromingen afkomstig zijn uit de reformatie dan alleen het gereformeerd protestantisme. andere stromingen uit de reformatie, behalve het gereformeerd protestantisme, zijn het lutheranisme, het anabaptisme en het anglicanisme.

 • belangrijke gereformeerd-protestantse personen en documenten
 • gereformeerd protestantisme per land
 • externe link

Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

Lutheranisme
Lutheranisme
Vrijzinnig-Protestantisme
Vrijzinnig protestantisme
Midden-orthodoxie
Protestantse Kerk in Nederland
Modern-Gereformeerd
Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
Orthodox Protestantisme
Calvinisme
Gereformeerd protestantisme
Orthodox-protestantisme
Orthodox Gereformeerd
Orthodox-gereformeerden
Bevindelijk Gereformeerden
Bevindelijk gereformeerden
Evangelisch
Evangelisch Christendom

Gereformeerd protestantisme is een stroming binnen het protestantse christendom, die teruggaat op wat wel de 'Zwitserse reformatie' wordt genoemd. Deze stroming begon in 1519 met het optreden van Huldrych Zwingli in Zürich. De breuk tussen Zwingli en Maarten Luther aangaande de avondmaalsleer gaf het gereformeerd protestantisme een eigen karakter ten opzichte van het lutheranisme.

Met name Johannes Calvijn heeft vanuit Genève een belangrijk stempel op deze stroming weten te drukken. Daarom duidt men de gehele stroming ook wel aan als calvinisme, hoewel dit begrip eigenlijk alleen slaat op de leer van Calvijn en het gereformeerd protestantisme als stroming breder gaat dan alleen zijn werk.

De term 'gereformeerd' in gereformeerd protestantisme wijst slechts op de afkomst uit de Reformatie (letterlijk: hervorming). Daarmee is het een verwarrende term omdat er ook andere stromingen afkomstig zijn uit de reformatie dan alleen het gereformeerd protestantisme. Andere stromingen uit de reformatie, behalve het gereformeerd protestantisme, zijn het lutheranisme, het anabaptisme en het anglicanisme.