Geuzen (Tachtigjarige Oorlog)
English: Geuzen

Geuzensymboliek op een 16e-eeuwse pentekening: grijs livrei, geuzenpenning, bedelnap, zwaard, pistool en Turkse snor
Gevel in Brielle

De geuzen waren aanvankelijk Nederlandse edelen, tegenstanders van de Spaanse koning Filips II. Later verwees de term specifiek naar de strijders die te land (bosgeuzen, soms ook wilde geuzen) of te water (watergeuzen) de Spanjaarden bevochten.