Gouden Eeuw (Nederland)

 • zie artikel dit artikel behandelt hoofdzakelijk de economische, sociale en culturele geschiedenis. zie voor politieke gebeurtenissen ook republiek in geschiedenis van nederland en tachtigjarige oorlog (1568–1648).
  geschiedenis van nederland

  tijdlijn · bibliografie


  ..naar chronologie
  • prehistorie
  • bronstijd
  • ijzertijd
  • romeinse tijd
  • frankische tijd
  • volksverhuizing
  • opkomst van steden en vorstendommen
  • middeleeuwen
  • geschiedenis van de bourgondische nederlanden
  • habsburgse tijd
   • geschiedenis van de habsburgse nederlanden
   • zeventien provinciën
   • geschiedenis van de spaanse nederlanden
  • nederlandse opstand/tachtigjarige oorlog
  • republiek der zeven verenigde nederlanden
   • gouden eeuw
   • patriotten
   • oranjerestauratie
   • bataafse revolutie
  • franse tijd
  • verenigd koninkrijk der nederlanden
  • 1830-1917
  • interbellum
  • tweede wereldoorlog
  • eigentijdse geschiedenis
  ..naar onderwerp
  • constitutionele geschiedenis
  • economische geschiedenis
  • fascisme en nationaalsocialisme
  • nederlandse film
  • geschiedenis van het fries
  • kunstgeschiedenis
  • literatuurgeschiedenis
  • geschiedenis van de monarchie
  • maritieme geschiedenis
   • van de prehistorie tot 1585
   • van 1585 tot heden
  • militaire geschiedenis
  • geschiedenis van het nederlands
  • geschiedenis van het onderwijs
  • rechterlijke macht
  • ontstaan van de nederlandse ondergrond
  • sociale geschiedenis
  • strijd tegen het water
  • televisiegeschiedenis
  • uitvindingen en ontdekkingen
  ..naar overzeese gebieden
  • aruba
  • nederlandse antillen
  • nederlands-indië
  • noord-amerika
  • suriname
  • zuid-afrika
  • koloniën algemeen
  ..naar provincie
  • drenthe
  • flevoland
  • friesland
  • gelderland
  • groningen
  • limburg
  • noord-brabant
  • noord-holland
  • overijssel
  • utrecht
  • zeeland
  • zuid-holland

  portaal  portaalicoon  nederland
  portaal  portaalicoon  geschiedenis

  de gouden eeuw is een periode in de nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw. de noordelijke nederlanden, die samen de republiek der zeven verenigde nederlanden vormden, maakten een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten. ook wat betreft haar politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de republiek in de wereld een vooraanstaande positie in. de bloeitijd van de noordelijke nederlanden, tot uitdrukking gebracht in de metafoor gouden eeuw, wordt gezien als belangrijke nieuwe fase in de ontwikkeling van de westerse beschaving. deze metafoor, ontstaan in de negentiende eeuw, is algemeen verbreid, maar heeft ook regelmatig discussie opgeroepen.[1]

  het beginpunt van de gouden eeuw varieert van 1602, het jaar waarin de voc opgericht werd, tot 1609, het beginjaar van het twaalfjarig bestand. tot het einde van het bestand in 1621 groeide de economie vrijwel ongehinderd. tijdens de dertigjarige oorlog, die goeddeels samenviel met de tweede fase van de tachtigjarige oorlog, was in sommige sectoren sprake van stagnatie, in andere van groei. na 1648 trok de economie weer aan, vooral voor de nijverheid waren dit zeer voorspoedige jaren. na het rampjaar 1672, het begin van de hollandse oorlog (1672–1679), volgde een periode van relatieve economische neergang en was de gouden eeuw over haar hoogtepunt heen. een periode van consolidatie volgde.

  jonathan israel maakt een verdere onderverdeling van de periode in de vroege gouden eeuw van 1588 tot 1647 en de late gouden eeuw van 1647 tot 1702.

 • inleiding
 • ontstaan van de republiek
 • demografie; verstedelijking
 • landbouw
 • handel en nijverheid
 • sociale structuur; rangen en standen
 • religie
 • cultuur
 • onderwijs
 • literatuur
 • architectuur
 • schilderkunst
 • beeldhouwkunst
 • muziek
 • wetenschap
 • oorlogvoering
 • koloniaal rijk
 • politieke structuren
 • einde van de gouden eeuw
 • de term gouden eeuw
 • zie ook
 • literatuur
 • noten

Zie artikel Dit artikel behandelt hoofdzakelijk de economische, sociale en culturele geschiedenis. Zie voor politieke gebeurtenissen ook Republiek in Geschiedenis van Nederland en Tachtigjarige Oorlog (1568–1648).
Geschiedenis van Nederland

Tijdlijn · Bibliografie


..Naar onderwerp

Portaal  Portaalicoon  Nederland
Portaal  Portaalicoon  Geschiedenis

De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw. De noordelijke Nederlanden, die samen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vormden, maakten een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten. Ook wat betreft haar politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande positie in. De bloeitijd van de noordelijke Nederlanden, tot uitdrukking gebracht in de metafoor gouden eeuw, wordt gezien als belangrijke nieuwe fase in de ontwikkeling van de westerse beschaving. Deze metafoor, ontstaan in de negentiende eeuw, is algemeen verbreid, maar heeft ook regelmatig discussie opgeroepen.[1]

Het beginpunt van de Gouden Eeuw varieert van 1602, het jaar waarin de VOC opgericht werd, tot 1609, het beginjaar van het Twaalfjarig Bestand. Tot het einde van het bestand in 1621 groeide de economie vrijwel ongehinderd. Tijdens de Dertigjarige Oorlog, die goeddeels samenviel met de tweede fase van de Tachtigjarige Oorlog, was in sommige sectoren sprake van stagnatie, in andere van groei. Na 1648 trok de economie weer aan, vooral voor de nijverheid waren dit zeer voorspoedige jaren. Na het Rampjaar 1672, het begin van de Hollandse Oorlog (1672–1679), volgde een periode van relatieve economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen. Een periode van consolidatie volgde.

Jonathan Israel maakt een verdere onderverdeling van de periode in de vroege Gouden Eeuw van 1588 tot 1647 en de late Gouden Eeuw van 1647 tot 1702.