Grasland
English: Grassland

Matig voedselrijk en nat hooiland met veel echte koekoeksbloemen
Gemaaid grasland voor kuilgras

Grasland is een gebied van enige omvang met een vegetatie die gedomineerd wordt doorgrassen. Veel graslanden zijn cultuurgraslanden die in gebruik zijn voor de veeteelt, bijvoorbeeld als weiland of als hooiland. Grote natuurlijke graslanden zijn steppen en savannen.

In West-Europa is grasland vaak verbonden met menselijk beheer. De meeste graslanden zijn in gebruik als cultuurgrond voor de landbouw. Een deel van de graslanden heeft een bestemming als natuurgebied gekregen. Zonder beheer zouden vrijwel al deze graslanden op den duur veranderen in bos.