Guerrilla

 • zie artikel voor de gelijknamige film, zie che - guerrilla.
  krijgswetenschap

  m1a1 abrams front.jpg

  ..tijdperken
  • oudheid
  • middeleeuwen
  • nieuwe tijd
  • moderne tijd
  • eigentijdse tijd
  ..gebieden
  • lucht
  • amfibisch
  • arctisch
  • woestijn
  • oerwoud
  • bergen
  • zee
  • ski
  • ruimte
  • stad
  ..wapens
  • gepantserd
  • artillerie
  • biologisch
  • cavalerie
  • chemisch
  • elektronisch
  • infanterie
  • informatie
  • gemechaniseerd
  • kernoorlog
  • psychologisch
  • radiologisch
  • duikboten
  ..taktieken
  • asymmetrie
  • uitputting
  • conventioneel
  • fortificatie
  • grondoorlog
  • guerrilla
  • hinderlaag
  • man tegen man
  • invasie
  • manoeuvre
  • marine
  • netwerk-centrisch
  • beleg
  • totale oorlog
  • loopgraaf
  • onconventioneel
  ..lijsten
  • veldslagen
  • zeeslagen
  • burgeroorlogen
  • commandanten
  • invasies
  • operaties
  • belegeringen
  • tactieken
  • oorlogen

  guerrilla (spaans: oorlogje) is een term uit de krijgswetenschap en heeft betrekking op een gewapend conflict waarbij ongeregelde strijders een reguliere krijgsmacht trachten te ontregelen en uit te putten, terwijl vanwege het verschil in vuurkracht een rechtstreekse confrontatie door die strijders zoveel mogelijk wordt vermeden. de term guerrilla wordt ook wel gebezigd om de organisatie aan te duiden die de guerrilla voert.

  belangrijke bijdragen aan de literatuur over de guerrilla zijn geleverd door de ervaringsdeskundigen mao zedong en che guevara. guerrilla is een van de oudste vormen van asymmetrische oorlogsvoering.

 • voorbeelden
 • tactiek
 • strategie
 • represailles
 • etymologie
 • literatuur

Zie artikel Voor de gelijknamige film, zie Che - Guerrilla.
Krijgswetenschap

M1A1 abrams front.jpg

..Gebieden
..Lijsten

Guerrilla (Spaans: oorlogje) is een term uit de krijgswetenschap en heeft betrekking op een gewapend conflict waarbij ongeregelde strijders een reguliere krijgsmacht trachten te ontregelen en uit te putten, terwijl vanwege het verschil in vuurkracht een rechtstreekse confrontatie door die strijders zoveel mogelijk wordt vermeden. De term guerrilla wordt ook wel gebezigd om de organisatie aan te duiden die de guerrilla voert.

Belangrijke bijdragen aan de literatuur over de guerrilla zijn geleverd door de ervaringsdeskundigen Mao Zedong en Che Guevara. Guerrilla is een van de oudste vormen van asymmetrische oorlogsvoering.