Helena (mythologie)

Zie artikelVoor de tragedie "Helena" van Euripides zie: Helena (Euripides)
Paris en Helena, door Jacques-Louis David (1788)
Helena door Evelyn De Morgan (1898)

Helena (Oudgrieks: Ἑλένη, Helenè) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is een dochter van de oppergod Zeus en Leda. Helena was de mooiste vrouw van Griekenland. Zeus zou Leda verleid hebben in de vorm van een zwaan, en uit de eieren die Leda legde werden Helena en Polydeukes (Pollux) geboren. Dit verhaal leeft nog voort in de Latijnse uitdrukking ab ovo. Zeus zou dit gedaan hebben omdat hij de wereld overbevolkt vond en daar door middel van Helena iets aan wilde doen. In dezelfde nacht waarin Helena en Polydeukes verwekt werden, verwekte Leda’s man, koning Tyndareos, bij haar ook nog twee kinderen: Klytaimnestra en Kastor.

Toen het tijd werd voor Helena om te trouwen, kwamen vele koningen en prinsen om haar hand vragen, of zonden afgezanten om dat in hun plaats te doen. Onder hen waren Odysseus, Menestheus, Aias de Grote, Patroklos en Idomeneus, maar de favoriet was Menelaos, die niet in eigen persoon kwam maar vertegenwoordigd werd door zijn broer Agamemnon. Allen brachten prachtige en dure geschenken met zich mee, op Odysseus na.

Helena werd gedwongen te trouwen met Menelaos, die altijd zijn broer Agamemnon volgde en steunde in alles. Bij Menelaos kreeg ze een dochter, Hermione.