Hemimetabool

Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Onvolledige gedaanteverwisseling, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Hemimetabool is in de biologie gebruikte term voor ongewervelde dieren die een onvolledige gedaanteverwisseling kennen. Dit wil zeggen dat de jonge dieren al op de ouders lijken en door middel van vervellingen groeien en steeds meer kenmerken krijgen van volwassen dieren. Eenmaal volwassen: de larve lijkt al sterk op het volwassen dier en ontwikkelt zijn vleugels in 1 of meer vervellingen zonder apart popstadium.

Er zijn ook holometabole insecten die een volledige gedaanteverwisseling ondergaan: de larven lijken niet op de volwassen dieren maar veranderen daarin via een popstadium.

Bekende hemimetabole insectenorden zijn bijvoorbeeld de kakkerlakken, oorwormen, wantsen, bladluizen, libellen en (bid)sprinkhanen.

De juveniele dieren worden bij hemimetabole insecten wel nimf genoemd.