Hemimetabool

Hemimetabool is in de biologie een ongewervelde dier die een onvolledige gedaanteverwisseling kent. De jonge dieren lijken al op de ouders en groeien door middel van vervellingen en krijgen steeds meer kenmerken van volwassen dieren. Eenmaal volwassen lijkt de larve al sterk op het volwassen dier en ontwikkelt zijn vleugels in 1 of meer vervellingen zonder apart popstadium.

Er zijn ook holometabole insecten die een volledige gedaanteverwisseling ondergaan: de larven lijken niet op de volwassen dieren, maar veranderen daarin via een popstadium.

Bekende tot de Exopterygota gerekende hemimetabole insectenorden zijn bijvoorbeeld de kakkerlakken, oorwormen, wantsen, bladluizen, libellen en (bid)sprinkhanen.

De juveniele dieren worden bij hemimetabole insecten wel nimf genoemd.