Hooggebergte

Gezicht op de Urner Alpen in Zwitserland. Op de voorgrond is de Sustenpas te zien. De gletsjers, hun sporen in het landschap, en de alpiene begroeiing ("alpenweides") zijn allen kenmerken van een hooggebergte.

Een hooggebergte is een gebergte dat zich dankzij zijn hoogte landschappelijk en ecologisch duidelijk van zijn omgeving onderscheidt. In schoolboeken wordt vaak de willekeurige grens van een gemiddelde topografische hoogte vanaf 1500 meter aangehouden. Een hooggebergte kan daarnaast worden onderscheiden door toppen boven de boomgrens en sporen van vergletsjering in het landschap. Hooggebergtes zijn meestal geologisch "recent" gevormd, dat wil zeggen dat ze niet meer dan enkele tientallen miljoenen jaren oud zijn. Dit uit zich in een hoog reliƫf met spitse, nog niet door erosie afgesleten, toppen.