Hunnen
English: Huns

Omvang van het Hunnenrijk met als centrum het huidige Hongarije, ca. 450 n.Chr.
De Hunnen die geleid door Attila de Hun Italië binnenvallen.

De Hunnen waren een confederatie van Euraziatische nomaden, waarschijnlijk van meest Altaïsche en Oeraalse afkomst, maar later ook met Oost-Germaanse onderdanen. Deze nomadenstammen, die in de 5e eeuw vanuit Centraal-Azië door Europa trokken, waren in hun tijd berucht om de verwoestingen die ze aanrichtten.