Hymne
English: Hymn

  • een hymne (grieks: ὕμνος, húmnos) is een verheven lofzang of loflied op een bepaald onderwerp (zoals een land, god of een godheid, of een gebeurtenis zoals de olympische spelen). hymnen kunnen zowel wereldlijk als geestelijk van aard zijn.

    is het onderwerp minder verheven van aard, dan spreekt men eerder van een ode. veel volksliedjes hebben weliswaar kenmerken (in vorm en inhoud) van een hymne, zoals het drentse volksliedje "mijn drenthe", maar zijn vanwege het minder verheven karakter eerder odes dan hymnes.

  • klassieke oudheid
  • christendom
  • moderne tijd
  • zie ook

Een hymne (Grieks: ὕμνος, húmnos) is een verheven lofzang of loflied op een bepaald onderwerp (zoals een land, God of een godheid, of een gebeurtenis zoals de Olympische Spelen). Hymnen kunnen zowel wereldlijk als geestelijk van aard zijn.

Is het onderwerp minder verheven van aard, dan spreekt men eerder van een ode. Veel volksliedjes hebben weliswaar kenmerken (in vorm en inhoud) van een hymne, zoals het Drentse volksliedje "Mijn Drenthe", maar zijn vanwege het minder verheven karakter eerder odes dan hymnes.